İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Nedir?

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılır. Bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilir. Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir ve iptal edilir.

Yetki Belgesi Verilmesinde Aranan Şartlar Nedir?

 1. Adli Sicil Belgesi
 2. Meslek odasına kayıtlı olunması
 3. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olunması

*meslek odası ve *vergi kayıtları ile *işyeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması

*ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden ticaret şirketlerinin yetkili temsilcileri

 1. En az lise mezunu olması
 2. Mesleki Yeterlilik Belgesi-Seviye 5 sahibi olması
 3. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması, işyeri uygunluk belgesinin bulunması

Yetki belgesi başvurusu, yetki belgesi verilmesinde aranan şartların taşındığını gösteren belgeler ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Yetki belgesi verilmesinde aranan şartları taşıdığı anlaşılan işletmelere, başvuru tarihinden itibaren on gün içinde yetki belgesi verilir.

Yetki Belgesinin Geçerlilik Süresi Nedir?

Yetki belgelerinin geçerlilik süreleri 5 yıldır. 5 yıl sonunda yetki belgelerinin yenilenmesi gerekmektedir. Yetki belgesi, 5 yıllık geçerlilik süresinin dolması veya yetki belgesinin içeriğindeki bilgilerin değişmesi halinde belge yenilemesi elektronik bilgi sistemi üzerinden yapılır. 5 yıllık yetki süresi dolmadan 30 gün önce, Yetki belgesinin içeriğindeki bilgilerin değişmesi halinde ise 7 gün içinde bildirim yapılmalıdır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Motorlu kara taşıtları alım satım işlemlerinin gerçekleşmesi için alınması gereken mesleki yeterlilik belgesi Seviye 5 ve Seviye 4 olmak üzere iki farklı şekilde düzenlenmiştir. Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün, en az Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin ise Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekmektedir.

 İkinci El Motorlu Kara Taşıtının Tanıtımı ve İlanı Nedir?

Satışa sunulan ikinci el motorlu kara taşıtının üzerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir tanıtım kartı bulundurulur.

Tanıtım kartında yetki belgesi numarası ve sayılan diğer bilgiler yer almalıdır. Tanıtım kartında yer alması gereken diğer bilgiler şu şekildedir; Markası, cinsi, tipi ve model yılı, rakam veya harflerinin bir kısmı karartılmak suretiyle motor ve şasi numarası, plaka numarası, yakıt türü, kilometresi, satış fiyatı, boyalı ve değişen parçaları, niteliği belirtilmek suretiyle hasar kaydı, üzerinde rehin veya haciz gibi şerhlerin bulunup bulunmadığına dair bilgiler tanıtım kartında yer almak zorundadır.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretine Yönelik İlan Veren İşletmelerin Yükümlülükleri Nedir?

 • Yetki belgesi numarasını ve yetki belgesindeki işletme adı veya unvanını diğer bilgiler ile güncel olarak yer vermek.
 • Üçüncü kişileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer vermemek.
 • İkinci el motorlu kara taşıtının satılması veya taşıt teslim belgesinin süresinin sona ermesi halinde üç gün içinde ilan faaliyetine son vermek.

İşletmelerin Yükümlülükleri Nedir?

 • Motorlu kara taşıtı alım satım sorumluları ile danışmanlarının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ile iletişim bilgilerini, bu kişilerin işe başladığı; işi bırakma bilgisini ise bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirmek.
 • Mesleki yeterlilik belgesinin aranmayacağı haller hariç olmak üzere, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişileri motorlu kara taşıtı alım satım sorumlusu veya danışmanı olarak istihdam etmemek.
 • Yetki belgesi numarasını ekspertizraporunun düzenlenmesi sırasında ekspertiz işletmesine ve satış sırasında noterliğe beyan etmek.
 • Ekspertiz raporunun bir nüshasını satış sırasında noterliğe ibraz etmek.
 • Ticari faaliyetleri sırasında ahlaka uygun, adil ve dürüst davranmak, haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunmamak, hizmet verdiği kişilerin alım satım tercihlerini etkileyecek nitelikteki bilgileri gizlememek ve bu kişileri yasa dışı veya etik olmayan uygulamalara teşvik etmemek.
 • Satışına yetkili olmadığı ikinci el motorlu kara taşıtına ilişkin tanıtım ve ilan faaliyetinde bulunmamak.
 • Yol ve kaldırım gibi kamunun ortak kullanımına ayrılmış alanları taşıt teşhir alanı olarak kullanmamak. 
 • Bu Yönetmelikte yer alan ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmeye ait olan diğer yükümlülükleri yerine getirmek.
 • İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin geliştirilmesi ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak.”

Denetim ve Ceza Hükümleri Nedir?

Bakanlık, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin geliştirilmesi ve tüketicinin korunması amacıyla her türlü tedbiri almaya ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik denetim yapmaya yetkilidir. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin olan şartlara uymayan ve ilgili yönetmeliğe aykırı hareket eden işletmeler için idari para cezaları Bakanlıkça uygulanır. Bakanlıklar, idari para cezası uygulama yetkisini ise il müdürlüklerine devredebilir.