“Uluslararası sözleşmeler” terimi yabancılık unsuru taşıyan birden fazla devleti ilgilendiren sözleşmeleri ifade eder. Günümüzde uluslararası sözleşmeler hukukun konusuyabancılık unsuru taşıyan devletler veya sözleşmelerin birden fazla ayrı devletin kanunlarına tabi olduğu durumlarda karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası Sözleşmeler Hukuku, bu tür uluslararası sözleşmelerin ana hatlarını belirleyen hukuku kapsar.

Sözleşmeler Hukukunun Tanımı

Sözleşmeler, en az iki tarafın iradelerini birleştirerek yaptıkları hukuken bağlayıcı anlaşmalardır. Sözleşmeler hukuku, sözleşmelerin kurulması, sözleşmelere konu edimlerin ifası, sözleşmelerden doğan hukuki uyuşmazlıkların çözümü ve sözleşmelerin nihai olarak sona ermesi gibi sözleşmelerle ilgili hususları düzenler.

Türkiye’de Uluslararası Sözleşme Avukatı

Uluslararası sözleşme akdetmek isteyen veya halihazırda taraf oldukları uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan konularda hukuki yardım almak isteyen herkes Türk avukatlara başvurabilirler ve uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmeye uygulanacak hukukun seçilmesi, kurulması, yürütülmesi, sona erdirilmesi, uluslararası sözleşmelerden doğan ve doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü konularında yardım alabilirler.

international constracts law - Uluslararası Sözleşmeler Hukuku

Uluslararası Sözleşmeler Hukuku Neleri Kapsar?

Ticari faaliyetlerin küreselleşmesiyle birlikte uluslararası alanda ortaya çıkan her türlü sözleşme Uluslararası Sözleşmeler Hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Uluslararası sözleşmelerin en sık tercih edilen türleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Şirket devralma sözleşmesi 
 • Acentelik sözleşmesi
 • Havacılık sözleşmesi
 • Sporcu Transfer Sözleşmesi
 • Sanat Galerisi Sözleşmesi
 • Danışmanlık Sözleşmesi
 • Konsinye Sözleşmesi
 • İnşaat Sözleşmesi 
 • Geliştirme Sözleşmesi
 • Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi
 • Enerji Sözleşmesi
 • Yed-i Emin/Emanet Sözleşmesi
 • Franchise Sözleşmesi
 • Yatırım Sözleşmesi
 • Fikri Mülkiyet Lisans Sözleşmesi
 • Uluslararası Mal ve Hizmet Sözleşmesi
 • Uluslararası Finansal Teknoloji Sözleşmesi
 • Ortak Girişim Sözleşmesi
 • Kredi Sözleşmesi
 • Alım Satım Sözleşmesi
 • Araştırma ve Geliştirme Sözleşmesi
 • Sporcu Sözleşmeleri
 • Tedarik Sözleşmesi
 • Hizmet Sözleşmesi
 • Taşımacılık Sözleşmesi
 • Turizm Sözleşmesi 
 • Tüketici Sözleşmesi

Türkiye’de Uluslararası Sözleşmeler Avukatı Hangi Hizmetleri Sağlar?

Türkiye’de Uluslararası Sözleşmeler Avukatı müvekkillerine aşağıdaki hususlarda hizmet verebilir:

 • Uluslararası sözleşmelerin planlanması
 • Uluslararası sözleşmelere ilişkin risk değerlendirmesi
 • Uluslararası sözleşme yapmak isteyen taraflar arasındaki müzakerelere yardım edilmesi
 • Uluslararası sözleşmeler hukukuna tabi sözleşmelerin hazırlanması
 • Yasaların izin vermesi halinde, uluslararası sözleşmelere uygulanacak en uygun hukukun seçilmesi
 • Uluslararası sözleşmelerin yurtdışında yasal olarak bağlayıcı olmasının sağlanması
 • Uluslararası sözleşmelerin oluşturulması
 • Sözleşmenin ihlali durumunda karşı taraf için yasal bir bildirim hazırlanması
 • Uluslararası sözleşmelerin feshi
 • Anlaşmazlığı dostane bir şekilde çözmek için karşı tarafla arabuluculuk sürecinin başlatılması 
 • Yasal sürecin başlatılması ve mahkeme işlemlerinde Müvekkilin temsil edilmesi
 • Müvekkile izlenecek hukuki strateji hakkında danışmanlık verilmesi
 • Zararların talep edilmesi ve yasal dayanakların belirlenmesi

Uluslararası Sözleşmeler Avukatı ile Çalışmanın Avantajları

Uluslararası sözleşmeler söz konusu olduğunda, sözleşme doğası gereği birçok farklı devletin yasalarına bağlı olduğundan, uluslararası sözleşmeler hukuku konusunda bir uzmanın yardımı olmadan taraflar için sözleşmeyi akdetmek zor olabilir. Bu bağlamda uluslararası hukuk alanında uzman bir avukat sözleşmenin yasal olarak bağlayıcı olmasını sağlayacak, yasaların izin vermesi halinde sözleşme için en uygun hukuku seçecek ve sözleşmeyi hazırlarken tarafların söz konusu uluslararası sözleşmeyle bağlantılı herhangi bir devlette beklenmedik sorunlarla karşılaşmaması için uluslararası sözleşmeler için gerekli olan belirli maddeleri dahil edecektir. Bu nedenle, bir avukatın yardımına başvurmak, sonucun taraflarca arzu edildiği gibi olmasını sağlamak için şüphesiz en sağlıklı yaklaşımdır.

Deneyimli Bir Uluslararası Sözleşmeler Avukatına Başvurun!

Gelişen teknoloji ile, ticari aktörler basit sözleşmelerle iş bitirmeye yönelmekte, uluslararası sözleşmelerin hüküm ve koşulları çoğu zaman sözlü olarak, bir e-posta, bir WhatsApp mesajı veya bir proforma fatura vb. ile kararlaştırmaktadırlar. Ancak her anlaşmada zaman ilerledikçe uyuşmazlıkla karşılaşma riski her zaman vardır. Uluslararası bir sözleşmede, taraflar anlaşmanın şartlarını, koşullarını ve olası sonuçlarını belirleyen sağlam bir sözleşmeye sahip değillerse, uyuşmazlık durumunda büyük zararlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu nedenle başlangıçta riski en aza indirmek için uluslararası sözleşme avukatına başvurmak tarafların yararına olacaktır.