Tüketici hukuku günümüzde hukukun en önemli dallarından biridir. Bunun sebebi, insanların hem geleneksel ticaret hem de e-ticaret yoluyla satın aldıkları ürünlerle ilgili farklı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Türk tüketici hukuku da bu noktada devreye girmektedir. 

Önemli bir hukuk dalı olan tüketici hukuku, kişilerin sağlığını, ekonomisini ve güvenliğini koruyarak zararlarını tazmin etmeyi amaçlayan bir hukuk dalıdır. Tüketici hukuku, hasarlı, ayıplı mal ve hizmetlerin satıcısı ile tüketicisi arasında anlaşma olmadığı durumlarda yapılan işlemleri içermektedir. 

Tüketici Hukuku Nedir?

Tüketici Hukuku kendi içerisinde çok geniş bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda tüketiciye ayıplı veya hasarlı mal veya hizmet sunulduğunda tüketici hukuku devreye girmektedir. Özellikle son zamanlarda tüketimin bir hayli artmasıyla birlikte tüketiciler ve satıcılar bu hukuk dalına başvurmaktadır. 

Tüketici, ticari ve mesleki olmayan amaçlarla hareket eden kişidir. Bu bağlamda tüketiciler ile satıcılar arasındaki ilişkiyi inceleyen hukuk dalı, tüketici hukukudur. 

Bu hukuk dalı tüketicilerin haklarını güvence altına alır. Tüketicinin korunması hukuku Türkiye’de 6502 sayılı Kanun kapsamında tüketiciler tarafından satın alınan ve kullanılan mallar için koruma sağlamaktadır. Tüketici hukukunda bir diğer önemli kavram ise tüketici işlemleridir. Tüketici ile satıcı arasında yapılan işlemler tüketici işlemi olarak sınıflandırılmaktadır.

consumer law - tüketici hukuku

Tüketici Hukuku Neleri Kapsar?

Tüketici hakları kendi içinde sınıflara ayrılmaktadır. Genel anlamda söz konusu başlıklar aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

  • Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı
  • Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı
  • Ekonomik çıkarların korunması
  • Bilgi edinme hakkı
  • Eğitim hakkı
  • Tazminat hakkı
  • Düzenleme ve temsil edilme hakkı
  • Temel tüketici hakları

Tüketici hukuku alanında faaliyet gösteren hukuk bürosu olarak hukuk büromuz tüm bu konularda müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. İlgili hukuki destekten faydalanmak için tek yapmanız gereken bizimle iletişime geçerek konunuz hakkında detaylı bilgi paylaşmak olacaktır. 

Türkiye’de Tüketici Hukuku Hukuk Bürosu

Hukuk büromuz tüketicinin korunması alanında detaylı hizmet vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nde Tüketici Hukuku bağımsız hukuk dallarından biridir. Yukarıda da belirtildiği üzere, Türkiye’de tüketicilerin korunması amaçlanmaktadır. Hukuk büromuz sadece Türk vatandaşlarına değil yabancı uyruklu kişilere de hukuki hizmet vermektedir.

Eğer bir ürün ayıplı ise tüketiciler ilgili mercilere başvurabilmektedir. Kişilerin öncelikle kanunla belirlenmiş kurallara uygun olarak tüketici hakem heyetlerine gitmesi gerekmektedir. Tüketici hakem heyeti dosyayı inceleyerek konu ile ilgili bir bilirkişi atar. Tüketici hakem heyetinin verdiği kararlar icra edilebilir ve kişiler kararın doğru olmadığını düşünürlerse 15 gün içerisinde tüketici mahkemesine gidebilirler. Tüketici Hukuku alanında yetkin hukuk bürosu olarak uzman avukatlarımız ile sürecin başından sonuna kadar sizlere yardımcı olmaktayız.

İngilizce Konuşan Türk Tüketici Hukuku Avukatları

Bir ürünün ayıplı veya hasarlı olması durumunda belirli haklardan yararlanmak mümkündür. Tüketici, satın aldığı ürünü geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönebileceği gibi satın aldığı ürünü satıcıya vermeden satış bedeli üzerinden indirim talep edebilir.

Ayrıca farklı taleplerde de bulunma hakkı da bulunmaktadır. Bu kapsamda ayıplı ürünün, onarımını veya ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesi gibi taleplerde de bulunulabilir. Ancak önemli olan konu süredir. Tüketici hakları ile ilgili olarak tüketicilerin yararlanabileceği süreler bulunmaktadır. Tüketici hakları için kullanılan süreler kanunda belirtilmiştir.

Taraflar arasındaki sözleşmede, daha uzun bir süre tayin edilmediği müddetçe, ilgili ürünlerin tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren 2 yıllık bir zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Bu bakımdan tüketici hukuku alanında zamanaşımı sürelerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Tüketici hukuku avukatları tüm bu konularda müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Tüketicilerin satın aldıkları ürün veya hizmetlerle ilgili bir sorun yaşamaları halinde başvuracakları mahkeme tüketici hukuku mahkemesidir. Söz konusu mahkemenin görev alanı 6501 sayılı Kanun’a göre tüketici işlemlerinden doğan uyuşmazlıkları kapsamaktadır.

Tüketici alacakları alanında faaliyet gösteren hukuk bürosu olarak ofisimiz, deneyimli avukat kadrosu ile müvekkillerine bu sürecin ilk adımından son adımına kadar yardımcı olmaktadır. İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabilen ve İngilizce dilindeki hukuki kavramlara hakim olan avukatlarımız, satın alınan ürünün ayıplı veya hasarlı olduğu durumlardaki deneyimleri ile tüketicilere yardımcı olmaktadır. 

Tüketici hukuku alanındaki hukuki hizmetlerden faydalanmak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz.