Global bir gerçek olan göçün meydana gelmesi çeşitli nedenlere bağlı olabilir ve bu nedenlerin en yaygın örneklerini oluşturan ekonomik, siyasi ve savaş bağıntılı göçler dünya genelindeki göçlerin de büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Göç, özellikle yasadışı göç, dünya üzerinde pek çok insanı etkilenmektedir. Bu denli büyük bir etkiye sahip olan göçün yasal bir zeminde düzenlenmesi ihtiyacı da uzun yıllar önce doğmuştur. Ancak göçmenlik hukuku ve uygulaması göçe bağlı sorunların artış gösterdiği 21. yüzyılda önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir. 

Göçmenlik hukuku, sınırdışı geçişleri düzenlemek ve göçmen akışını kontrol altına almak için gereken çerçeve normları belirlemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Göçmenlik hukukuna getirilen bu kurallar vasıtasıyla başarılı bir nüfus yönetimi sağlanır, ulusal güvenlik korunur ve göçmenlerin göç ettikleri toplumun yaşam stiline asimile olması kolaylaşır. Göçmenlik hukuku, hem göçmenlerin hem de göç alan ülkenin vatandaşlarının haklarını korumak temel amacının yanında belgesiz göç ve sığınmacılarla başa çıkma prosedürlerini de düzenlemektedir. 

Göç kavramı, doğası gereği karmaşık sorunları beraberinde getirdiğinden, dış göçün düzenlenmesi amacıyla ulusal ve uluslararası alanda birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar ve ülkeler arasında akdedilen anlaşmalar göçmenlik hukukunun önemli kaynaklarını oluşturmuştur. Bu bağlamda Türkiye’de göçmenlik hukukunun en önemli kaynaklarından olan uluslararası anlaşmalar bir yana; iç hukukumuzda da göç ve sonuçları farklı kanunlarda çeşitli şekillerde düzenleme alanı bulmuştur.

immigration law - göçmenlik hukuku

İstanbul’da Göçmenlik Hukuku Avukatları

Göçmenlik hukuku ve Türkiye’ye yerleşmek isteyen göçmenlere yönelik genel prosedür günün ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösterebilmektedir, bu sebeple Türkiye’ye yerleşmek isteyen kimselerin bir avukat ya da hukuk uzmanından yardım alması hızlı ve doğru bir sonuç elde etmek isteyen kimseler için gerekli olacaktır. Göçmenlik hukuku alanında uzman avukatlar, göç sürecinizin yasal anlamda gerektiği şekilde yürütüldüğünden emin olurken, ilgili prosedür sırasında ihtiyacınız olan hukuki yardımı da sunacaklardır.

İngilizce Hizmet Veren Türk Göçmenlik Hukuku Avukatları

İngilizce dilinde yetkin hizmet sunan Türk göçmenlik hukuku avukatları, Türkiye’ye göç etmek isteyen bireylere danışmanlık sağladıkları zaman diliminde dil bariyeri olmadan doğrudan iletişim kurabilecekler ve bunun yanı sıra Türk hukuku konusundaki uzmanlıklarının getirisiyle müvekkileri için doğru hizmeti verebileceklerdir. Bu sayede müvekkilleriyle birebir iletişimde sorun yaşamadan çalışırlarken müvekkilleri nezdinde süreci en doğru şekilde yürütecek, müvekkillerinin taleplerini açık bir iletişimin getirisi olarak tam anlamıyla göz önünde bulundurabilecek ve genel bağlamda hukuki doğrular ile müvekkil taleplerine öncelik tanıdıkları bir hizmet sunacaklardır. Bu sayede Türkiye’ye göç etmek isteyen kimseler, süreç içerisinde karşılıklı iletişimde sorun yaşamayacakları bir avukat tercih etmelidir.

Göçmenlik Hukukunun Kapsamı 

Türk göçmenlik hukuku, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve sair mevzuat eliyle çok çeşitli konularda düzenlemeler yapmaktadır. İlgili mevzuatlar, bireylerin Türkiye’ye yasal olarak giriş yapmak ve Türkiye’de kalmak için uymaları gereken bir dizi koşul ve prosedürün ana hatlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Türk göçmenlik hukukunun başlıca uygulama alanları arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

  • Göçmen Hakları ve Yükümlülükleri,
  • Vizeler,
  • İkamet İzinleri,
  • Çalışma İzinleri,
  • Vatandaşlık ve Vatandaşlık Başvurusunun Kabulü,
  • Sınır Dışı Etme ve İdari Gözetim
  • Sığınmacılar
  • Uluslararası Koruma.

Göçmenlik Hukuku Alanında: Çeliktaş Hukuk Bürosu

Çeliktaş Hukuk Bürosu olarak göçmenlik hukuku alanında deneyimli ekibimiz ile ihtiyacınız olan hizmeti vermekteyiz. Göçmenlik hukuku alanında yoğun olarak genel yolla Türk vatandaşlığı elde etme, yatırımlar ve gayrimenkul satın alma yoluyla Türk vatandaşlığı elde etme, oturma izni başvuru sürecini yönetme, çalışma izni başvuru sürecini yönetme, sığınma başvurusunda bulunma ve Türkiye’de yerleşmeye istinaden göçmen haklarını ve ilgili diğer konuları içeren tüm prosedürlerde hizmet sunuyoruz. Tüm işlemlerin yanısıra, müvekkillerimizin menfaatlerini en iyi şekilde güvence altına alırken, göçmenlik hukuku kapsamındaki davalarınızı takip ediyor ve herhangi bir hukuki uyuşmazlık durumunda anında hukuki destek ve danışmanlık sunuyoruz.

Türk Vatandaşlığı Kazanımına Yönelik Hukuki Destek 

Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen bir kimsenin öncelikle Türk mevzuatında öngörülen koşulları karşıladığını kanıtlaması gerekmektedir. İlgili koşulları sağlayan kişilerin ise Türk vatandaşı olabilmeleri bakımından iki temel yol bulunmaktadır: genel yolla Türk vatandaşlığının kazanılması ve istisnai yolla Türk vatandaşlığının kazanılması. Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılmasına yönelik olarak son yıllarda birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bu hukuki yenilikler kapsamında vatandaşlık kazanmak için Türkiye’ye göç etmek isteyen kişiler lehine nispeten kolay bir prosedür oluşturan bir dizi mevzuat uygulamaya konulmuştur. Türk vatandaşlığı kazanma ölçütleri ve prosedürü, modern gereksinimlere cevap verebilmek amacıyla sürekli güncellenebilmektedir. Nihai sonuç idarenin her bir başvuruyu nasıl yorumladığına bağlı olarak değişiklik gösterdiğinden bu süreç hukuki desteğe başvurmayan kimseler için kompleks bir durum yaratabilir.

Bu bağlamda hukuk uzmanlarına danışmak; olası risklerin önüne geçmeyi sağlayacak ve Türk vatandaşlığı başvurusunun sonucunun başarılı olma olasılığını büyük ölçüde artıracaktır.