Tahkim Hukuku, adil ve etkin uyuşmazlık çözümünün mihenk taşıdır. Türkiye’de Tahkim Hukuku, etkili ve güçlü tahkim süreci temin eden sağlam bir yasal çerçeveye dayanmaktadır. 

Bu yazıda, Türk Tahkim Hukuku’nun kapsamı, temel hükümleri ile Türkiye’de İngilizce bilen Türk tahkim avukatlarının, saygın tahkim hukuku bürolarının ve uzman avukatların mevcudiyeti ele alınmaktadır. 

Türk Tahkim Hukuku

Türk Tahkim Kanunu, ülke içindeki tahkim sürecini düzenleyen önemli bir yasal çerçevedir. UNCITRAL Model Kanunu ilkelerine dayanan bu hukuk, hem ulusal hem de uluslararası tahkim olanakları sunar. Türk Tahkim Hukuku, irade serbestisi, uygulanabilir tahkim anlaşmaları ile hakem kararlarının tanınması ve tenfizine odaklanarak güvenilir ve öngörülebilir bir tahkim sistemi sağlamaktadır. 

arbitration law - tahkim hukuku

Türkiye’de Tahkim Hukuku Nedir?

Türkiye’de Tahkim Hukuku, uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözüldüğü yasal çerçeveyi oluşturmaktadır.  Tahkim anlaşmalarının geçerliliği ve uygulanabilirliği, hakemlerin atanması ve reddi ve tahkim yargılamasının yürütülmesi de dahil olmak üzere temel ilke ve usulleri belirler.  Tahkime katılan tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen kanun, uyuşmazlıkların adil ve etkin bir şekilde çözülmesini, gizliliğin korunmasını ve hakem kararlarının uluslararası standartlara uygun olarak uygulanmasını sağlar.

Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu Neleri Kapsar?

Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu, milletlerarası tahkimle ilgili çok çeşitli hususları kapsamaktadır.

Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun kapsadığı hususlar:

  • Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi: Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu, yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin hükümler içermektedir. Kanun, diğer ülkelerde verilen hakem kararlarının Türkiye’de tanınmasını ve tenfiz edilmesini sağlayarak uluslararası tanıma ilkesini desteklemektedir.
  • Milletlerarası Davalarda Hakemlerin Atanması ve Reddi: Kanun, milletlerarası tahkim davalarında hakemlerin atanması ve hakemlerin reddine ilişkin usulleri belirlemektedir. Tarafsız ve nitelikli hakemlerin seçimi için kriterler ortaya koymakta ve tahkim sürecinde adalet ve tarafsızlığı sağlamaktadır.
  • Milletlerarası Tahkim Yargılamasının Yürütülmesi: Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu, milletlerarası tahkim yargılamasının yürütülmesini düzenler. Kanun, dilekçelerin sunulması, tanıkların dinlenmesi, delillerin sunulması ve nihai kararın verilmesi de dâhil olmak üzere usule ilişkin kural ve ilkeleri ana hatlarıyla belirtir.
  • Uygulanacak Hukuk ve Yargının Belirlenmesi: Kanun, milletlerarası tahkim davalarında uygulanacak hukukun ve yargı yetkisinin belirlenmesini ele almaktadır. Kanun seçimi, kanunlar ihtilafı ve hakem heyetinin yetkisi konularında yol göstererek tarafların uyuşmazlıklarına uygulanacak hukuki çerçeveyi belirlemelerini sağlar.
  • Milletlerarası Tahkim Anlaşmaları: Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu, tarafların tahkim anlaşmalarını belirleme konusundaki özerkliğini tanımaktadır. Milletlerarası tahkim anlaşmalarının geçerliliği ve uygulanabilirliği için gerekli şartları belirleyerek, tarafların uyuşmazlıklarını tahkim yoluyla çözme niyetlerine saygı gösterilmesini ve bu niyetlerin desteklenmesini sağlar.
  • Milletlerarası Tahkimde Adli Yardım ve Mahkeme Süreci: Kanun, milletlerarası tahkimle ilgili adli yardım ve mahkeme süreci ile ilgili konuları ele almaktadır. Kanun, geçici tedbirler, hakemlerin atanması ve hakem kararlarının iptali veya tenfizi de dâhil olmak üzere, tahkim sürecinin desteklenmesinde Türk mahkemelerinin yetki ve sorumluluklarını belirlemektedir.

Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu, milletlerarası uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümü için kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır.  Kanun hükümleri yabancı hakem kararlarının tenfizini sağlamakta, hakemlerin atanmasını kolaylaştırmakta, yargılamanın yürütülmesini düzenlemekte, uygulanacak hukuku ve yargı yetkisini belirlemekte ve adli yardım yoluyla tahkim sürecini desteklemektedir.

İstanbul Türkiye’de Türk Tahkim Hukuk Bürosu

Hareketli bir hukuki faaliyet merkezi olan İstanbul, tanınmış Türk tahkim hukuku bürolarına ev sahipliği yapmaktadır. Bu bürolar tahkim ve uyuşmazlık çözümü konusunda uzmanlaşmış olup, verimli ve etkili çözüm arayan müvekkillerine kapsamlı hizmetler sunmaktadır.  Türk Tahkim Hukuku hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan bu saygın bürolar, tahkim süreci boyunca uzman hukuki tavsiye, temsil ve yardım sağlamaktadır. Engin tecrübeleri, profesyonellikleri ve mükemmeliyetçilikleri, söz konusu büroları çeşitli sektörlerdeki uyuşmazlıkların çözümünde değerli hale getirmektedir.

İngilizce Bilen Türk Tahkim Avukatı

İngilizce bilen bir Türk tahkim avukatına ulaşmak, tahkim yargılamalarında etkili iletişim ve temsil için çok önemlidir.  Bu avukatlar, iki dilde yeterliliğe ve Türk Tahkim Hukuku hakkında kapsamlı bilgiye sahip olup, yerli ve yabancı müvekkillere özel hukuki tavsiye ve yardım sunmaktadırlar.  İngilizce bilen Türk tahkim avukatları dil engeli olmadan tüm tahkim süreci boyunca açıklık ve doğruluk sağlar. Böylece kanuni temsilin verimliliğini artırır ve uyuşmazlıkların daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde çözülmesini sağlar.

Türk Tahkim Hukuku Avukatlarımızla Tanışın

Saygın Türk Tahkim Hukuku büromuz, deneyimli ve kendini işine adamış avukatlardan oluşan ekibimizi tanıtmaktan gurur duymaktadır. Türk Tahkim Hukuku ve milletlerarası tahkim uygulamalarına hakim olan avukatlarımız, çok çeşitli tahkim davalarını ele alacak uzmanlığa sahiptir.  Avukatlarımız, uyuşmazlıklarının çözümünü arayan müvekkillerine kişiselleştirilmiş kanuni temsil, stratejik rehberlik ve güvenilir tavsiyeler sunmayı taahhüt etmektedir. Hem İngilizce hem de Türkçe bilen avukatlarımız, etkili iletişim ve müvekkil merkezli yaklaşım ile bizi Türkiye’deki tahkim yargılamalarının inceliklerini yönlendirebilen güvenilir bir büro haline getirmektedir.