Bilişim Teknolojilerinin (IT) hızlı ve birbirine bağlı dünyasında, yasal ortam, dijital etkileşimlerin yönetilmesinde, verilerin korunmasında ve inovasyonun geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Bilişim Hukuku, teknolojinin sunduğu benzersiz zorluklar ve fırsatlara göre uyarlanan geniş kapsamlı bir yasal ilkeler ve düzenlemeleri kapsamaktadır. Bilişim Hukuku, veri gizliliğinden siber güvenliğe, fikri mülkiyet ve e-ticarete kadar bireylerin ve hükümetlerin dijital dünyada sorumlu ve güvenli şekilde faaliyet göstermesini sağlamaktadır. Teknoloji hayatımızın her alanını şekillendirmeye devam ederken, dijital değerleri koruyarak ve adil uygulamaları geliştirerek sürekli gelişen Bilişim dünyasında hareket edebilmek için Bilişim Hukuku’nu anlamak ve uymak çok önemlidir.

Türk Bilişim Hukuku

Dijital çağda Bilişim Teknolojileri (IT) modern toplumların ve ekonomilerin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Gelişen Bilişim Teknolojileri ortamını düzenlemek için Türkiye, Türk Bilişim Teknolojileri Hukuku olarak bilinen alanı ortaya çıkarmıştır.  Bu yasal çerçeve, bilişim teknolojileriyle ilgili çeşitli hususları düzenlemekte, dijital alanda veri gizliliği, güvenlik ve adil uygulamalar sağlamaktadır. Türk Bilişim Hukuku’nu anlamak, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve bireyler için uyumluluğu sağlamak ve çıkarlarını korumak için çok önemlidir.

information technology law - bilgi teknolojileri hukuku

Türk Bilişim Hukuku Neleri Kapsar?

Türk Bilişim Hukuku, bunlarla sınırlı olmamak üzere, geniş bir konu başlığını kapsamaktadır:

 • Veri Koruma: Yasa, bireylerin gizliliğini korumak ve yetkisiz erişimi önlemek için kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve saklanmasına yönelik yönergeler belirler.
 • Siber Güvenlik: Türk Bilişim Hukuku, bilgi sistemlerini siber tehditlerden korumak ve dijital değerlerin bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamak için alınacak önlemleri ele almaktadır.
 • E-Ticaret: Kanun, çevrimiçi sözleşmeler, tüketicinin korunması ve uyuşmazlıkların çözümü de dahil olmak üzere elektronik ticaret faaliyetlerini yönetir.
 • Bilişimde Fikri Mülkiyet: Türk Bilişim Hukuku, yazılım, dijital içerik ve teknolojik yeniliklerle ilgili fikri mülkiyet haklarının korunmasını kapsamaktadır.
 • Alan Adları ve Çevrimiçi Faaliyetler: Kanun, adil ve şeffaf bir alan adı sistemini teşvik ederek alan adı kayıtlarını ve ilgili çevrimiçi faaliyetleri düzenler.
 • Elektronik Haberleşme: Türk Bilişim Hukuku, telekomünikasyon sektörünü denetleyerek güvenilir ve emniyetli elektronik iletişim hizmetlerinin sağlanmasını temin eder.

Finansal Teknoloji (FinTech) Hukuku

Finansal teknoloji sektörünün hızla büyümesiyle birlikte, bu yenilikçi sektörü yönetmek için özel düzenlemelere duyulan ihtiyaç da artmaktadır. 
Finansal Teknoloji (FinTech) Hukuku, finans ve teknoloji dünyalarını bir araya getirerek finansal hizmetlerde teknoloji kullanımını yöneten yasal çerçeveyi ele almaktadır.

Finansal Teknoloji (FinTech) Hukuku Nedir?

Finansal Teknoloji Hukuku, finansal hizmetler sektöründe teknolojinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve kullanılmasını düzenleyen yasal kurallar ve düzenlemeler ile ilgilidir.  Bu hukuk dalı, yenilikçi finansal çözümlerin mevcut düzenlemelere uygun olmasını sağlarken finansal katılımı, verimliliği ve güvenliği teşvik eder.

Finansal Teknoloji Hukuku Nelerle İlgilenir?

Finansal Teknoloji Hukuku, aşağıda sıralananlar da dahil olmak üzere birçok konuyu kapsar:

 • Dijital Ödemeler: Yasa, dijital ödeme sistemlerini, mobil cüzdanları ve diğer elektronik ödeme yöntemlerini düzenleyerek güvenli ve güvenilir işlemler yapılmasını sağlar.
 • Eşler Arası (P2P) Borç Verme: Finansal Teknoloji Kanunu, eşler arası (P2P) borç verme platformlarını denetleyerek bu alternatif borç verme sistemlerinde şeffaflık ile tüketicinin korunmasını sağlar.
 • Kripto Para ve Blokchain: Yasa, kripto para birimlerinin ve blockchain teknolojisinin kullanımını ve düzenlenmesini ele alarak yenilikçilik ile yatırımcının korunması ile dengeliyor.
 • Robo-Danışmanlar: FinTech Hukuku, otomatik yatırım tavsiyesi sağlamak için algoritmalar kullanan robo-danışmanlık hizmetlerinin işleyişini ve uyumluluğunu yönetir.
 • Regulatory Sandboxes: Bazı yargı bölgeleri, FinTech girişimlerinin yenilikçi ürün ve hizmetlerini kontrollü bir ortamda test etmelerine olanak tanıyan düzenleyici kum havuzları sunmaktadır.

İngilizce Bilen Türk Bilişim Hukuku Avukatları

Türkiye’de Bilişim Teknolojileri alanında hukuki danışmanlık arayan işletmeler ve bireyler için İngilizce bilen Türk Bilişim Hukuku avukatları paha biçilmez bir yardım sunmaktadır.  Bu uzman avukatlar, Türk Bilişim Hukuku hakkında derin bir bilgi birikimine sahiptir. Hızla gelişen teknoloji sektöründe uzman rehberlik ve kanuni temsil sağlayarak etkili bir şekilde İngilizce iletişim kurabilirler.

İstanbul Türkiye’de Türk Bilişim Hukuku Bürosu

Bilişim teknolojisi konularında hukuki uzmanlık hizmeti için İstanbul merkez olarak kabul edilmektedir.  İstanbul’da bulunan hukuk büroları, teknoloji ile ilgili işletmelerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak, uyumluluğu sağlayan, fikri mülkiyeti koruyan ve dijital ortamda ortaya çıkan zorlukları ele alan kapsamlı yasal hizmetler sunmaktadır. Bu firmalar, teknoloji ile ilgili işletmelerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak, uyumluluğu sağlayan, fikri mülkiyeti koruyan ve dijital ortamda ortaya çıkan zorlukları ele alan kapsamlı yasal hizmetler sunmaktadır.