Şirketlerde Asgari Sermaye Tutarları

25/11/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan”7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” uyarınca, anonim ve limited şirketlerin asgari sermaye tutarlarının 01/01/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere arttırılmasına karar verilmiştir. 

İlgili karar uyarınca en az sermaye tutarı;

  • Anonim şirketler için 50.000 TL’den 250.000 TL’ye,
  • Limited Şirketler için 10.000 TL’den 50.000 TL’ye,
  • Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan Anonim Şirketler için 100.000 TL olan asgari başlangıç sermayesi 500.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre asgari sermaye tutarlarındaki artış 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yeni kurulacak şirketler için geçerli olacaktır. Bu düzenlemeden önce kurulmuş olan şirketlerde sermaye arttırımı yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, anonim ve limited şirketler için sermaye arttırımı zorunluluğu bulunmamasına rağmen, şirketin öz kaynak yapılarının güçlendirilmesi için sermaye tutarlarının yukarıda belirtilen tutarlara arttırılması şirketler açısından faydalı olacağı ifade edilmiştir. 


01.01.2024 Öncesi Asgari Sermaye (TL)01.01.2024 Sonrası Asgari Sermaye (TL)
Anonim Şirketler50.000250.000
Kayıtlı Sermaye Sistemini Kabul Etmiş Halka Açık Olmayan Anonim Şirketler100.000500.000
Limited Şirketler10.00050.000

Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanunu gereğince, anonim ve limited şirketlerin sermayesi yasal asgari tutarın altında olması mümkün değildir. Ancak Cumhurbaşkanı Kararı’nda açık bir şekilde “daha önceden kurulmuş şirketlerin sermaye artırımı yapılmasına gerek yoktur” hükmü bulunmamaktadır. Ticaret Bakanlığı’nın açıklaması uyarınca mevcut şirketler için sermaye artırımının şu an için zorunlu olmadığı düşünülmektedir. Bu hususta, aralık ayında Ticaret Bakanlığı’nın daha kapsamlı ve detaylı bilgi içeren bir tebliğ yayımlayacağını düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtildiği üzere her ne kadar kesinliği olmasa da mevcut kurulmuş şirketler açısından sermaye artırımı zorunluluğu olmasa dahi, ilerleyen süreçlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması açısından sermaye artırımının yapılmasını tavsiye etmekteyiz. Bu durumun nedeni, ilgili kararın uygulanması açısından şirketler arasında eşitlik prensiplerine aykırı bir durum ortaya çıkacağı düşünülmektedir. Bu sebeple de Ticaret Bakanlığı’nın bu eşitsizliğin önüne geçebilmek amacıyla mevcut şirketlerin de sermaye artırımı yapmasını isteyebilir.