IS IT POSSIBLE TO TERMINATE PACKAGE TOUR CONTRACTS

Dünya genelinde ortalama sıcaklık rekorunun kırıldığı günlere şahit olmaktayız. Gerek Avrupa’da gerekse Türkiye’de aşırı sıcaklar nedeniyle ölüm vakıaları ve hastanelerin acil servislerine başvurularda büyük artış yaşanmaktadır. Vatandaşlardan günün belirli saatlerinde dışarıya çıkmamaları tavsiye edilmektedir. Örneğin Yunanistan Kültür Bakanlığı 20 Temmuz Perşembe günü, Akropolis de dahil olmak üzere arkeolojik alanların yeni bir sıcak hava dalgası nedeniyle günün en sıcak saatlerinde (12.00-17.30) kapatılacağını söyledi. Yine Yunanistan Çalışma Bakanlığı tarafından özel sektör ve kamuda çalışanları korumak amacıyla tedbir olarak uzaktan çalışma tavsiye edildi. İtalya’da birçok kentte kırmızı alarm verildi. İspanya, Fransa, Almanya ve Polonya’da aşırı sıcakların etkisi altında.

Örneğin 2023 Mart ayında 2023 Temmuz veya Ağustos ayı için bir avrupa seyahatini kapsayan paket tur sözleşmesi satın aldığınızı kabul edelim. Hava sıcaklıklarının  47-48 dereceyi bulduğu ortalama 44 derecede seyrettiği bir ortamda bu seyahatin sizin için bırakın eğlenceli olmayı sağlığınıza zarar vereceği kesin.

PAKET TUR SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından ulaştırma, konaklama ve başka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmelerdir (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 51/1, Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği m. 4/f).

PAKET TUR SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN HAKLARI VE BORÇLARI NELERDİR?

 1. Tüketicinin Hakları
 • Bilgi edinme

Tüketiciye ön bilgi edinmesi için broşür verilmesi gereklidir. Broşürde hem ödeme hem de tur hakkında bilgileri içermektedir. paket tur düzenleyicisi veya aracısı yurt içi turlarda en az 24 saat, yurt içi turlarda ise turun başlamasından en az 48 saat öncesinde haber vermesi gerekmektedir.

 • Hizmetin kararlaştırılan ücretle devamını isteme

Paket turlar fiyat avantajı nedeniyle erkenden ödenebilir. Ileride ortaya çıkacak maliyet değişiklikleri tüketiciden istenemez.

 • Hizmetin yeniden görülmesini isteme

Eğer sözleşme gereği gibi ifa edilmezse tur düzenleyicisi veya aracısı tüketiciye ekstra bir ücret yansıtmadan alternatif bir tur hizmeti sunmalıdır.

 • Bedelin indirilmesini talep etme

Sözleşme gereği gibi ifa edilmez ve eksiklik meydana gelirse tüketici bu eksiklikler için bedelin indirilmesini isteyebilir.

 • Tazminat talep etme

Sözleşme hiç veya gereği gibi ifa edilmezse tüketici her türlü zararı için paket tur düzenleyicisinden tazminat talep edebilir.

 • Sözleşmeden dönme

Paket tur sözleşmesinde esaslı değişiklik yapılması durumunda sözleşmeden dönülebilir.

 • Sözleşmeyi devretme

Tüketicinin tura devam etmesi mümkün değilse turu 3.bir kişiye devredebilir.

       2. Tüketicinin Borçları

 • Ücret ödeme
 • Ek giderleri ödeme
 • Dürüstlük kurallarına uygun davranma

 

        3. Paket tur düzenleyicisinin hakları

 • Paket tur ücretini talep etme
 • Tüketicinin dürüstlük kuralına uygun hareket etmesini isteme

 

       4. Paket tur düzenleyicisinin borçları

 • Aydınlatma

Tüketicinin bilgi edinme hakkının karşılığıdır.

 • Hizmet edimlerini yerine getirme
 • Özen
 • Rehber bulundurma
 • Sigorta ettirme ve teminat gösterme

Sözleşme hiç veya gereği gibi ifa edilmezse tüketicinin uğrayacağı zararın ifa edilmesi için tüketiciye güvence bedeli getirilmiş olmalıdır.

 • Sır saklama

Tüketicinin kişisel bilgileri üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır.

AŞIRI SICAKLAR NEDENİYLE PAKET TUR SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEBİLİR Mİ?

Herhangi bir paket turu satın alan veya adınıza ya da lehinize bir paket tur satın alınan veya kendinize bir paket tur sözleşmesi devredilen tüketici olarak fesih talebinizi paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi feshedebilirsiniz (Yönetmelik m.16).

1. Paket turun başlamasından en az otuz gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

2. Paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala yapılan fesih bildirimlerinde, paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilir.

Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Aşırı sıcaklar burada zikredilen öngörülemeyen veya engellenemeyen bir durum veya mücbir sebep olarak kabul edilebilir.

PAKET TUR DÜZENLEYİCİSİ VEYA ARACISI BEDEL İADELERİNİ KAÇ GÜN İÇİNDE YAPMALI?

Bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde katılımcıya yapılması zorunludur.

BEDEL İADESİ YAPILMAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI HALİNDE NE YAPABİLİRİM?

2023 yılı için değeri 66.000 (altmışaltı bin) Türk Lirasının altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında,  İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapmanız gerekir. 66.000 (altmışaltı bin) Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici mahkemelerine müracaat etmeniz gerekiyor. Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.