12/12/2023 tarihinde yayımlanan 32397 sayılı Resmî Gazete ilanıyla, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20.maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ifadede değişiklik yapılmıştır. 

Türk vatandaşlığını kazanmak için yönetmeliğin 20.maddesinde “En az 400.000 Amerikan Dolar veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarında 3 yıl boyunca satılmayacağına ilişkin şerh koyulması gerekmektedir.” İfadesi yer almaktadır. 12/12/2023 tarihinde yayımlanan düzenleme ile ilgili maddede yer alan “döviz tutarındaki taşınmazı” ifadesi “döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı” şeklinde değiştirilmiştir. 

İlgili madde değişikliğinden önce üzerinde yapı bulunmayan ve satış tutarı 400.000 dolardan fazla olan arsaların satın alınması ile Türk vatandaşlığına başvuruluyordu. Ancak yeni düzenleme ile 12/12/2023 tarihinden itibaren satın alınacak arsaların üzerinde yapı bulunması şartı aranmaktadır. 

Bu ifadeden anlaşılacak olan husus, ilgili kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren satın alınacak arsaların üzerinde bir yapı veya kat irtifakı bulunmadığı takdirde arsanın Türk vatandaşlığına başvurusuna dahil edilemeyeceğidir.