2024 yatırım ile türkiye vatandaşlığı

2024 yılı itibariyle Türk vatandaşlığı ve ikamet izin başvurularında birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bilindiği üzere yatırım yolu ile Türk vatandaşlığına başvururken öncelikle ikamet izin başvurusu yapılması ve ikamet izninin onaylanmasının ardından vatandaşlık başvurusu yapılmaktadır. 2023 yılının şubat ayında yapılan uygulama değişikliği ile yatırımcının Türkiye’ye gelerek Fatih İl Göç İdaresinde parmak izi vermesi zorunlu hale gelmişti.

2024 yılında yapılan uygulama değişikliği ile yatırımcının hem ikamet izin başvurusunu hem de vatandaşlık başvurusuna bizzat kendisinin de katılması zorunluluğu getirilmiştir. Yeni değişiklik sonrasında yapılan tüm ikamet ve vatandaşlık başvuruları için yatırımcı ve eşinin (evliyse) Türkiye’de parmak izi vermesi daha sonra ilk olarak ikamet başvuru dosyasını bizzat Göç İdaresine teslim etmesi gerekmektedir. Bu yeniliğin dışında daha önceki ikamet başvurularında istenmeyen ancak yeni değişiklik ile istenen, kişinin vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkeden alınacak adli sicil kayıtları da ikamet başvurularında artık aranmaktadır. Bu değişiklikler ile Türkiye’de yaşamak isteyen ve Türk vatandaşı olmak isteyen kişiler için bir ön kontrol yapılması amaçlanmaktadır. 

İkamet izin ve Türk vatandaşlığı başvurularında 2024 yılı itibariyle uygulanacak değişiklikler:

  1. İkamet izin başvuru dosyasına yatırımcının vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkeden aldığı adli sicil belgesi eklenecektir.
  2. İkamet izin başvurusu öncesinde yatırımcı ve eşi Türkiye’ye gelerek parmak izi verecektir.
  3. İkamet izin başvurusu yapılırken yatırımcı ve eşi Türkiye’de bulunacaktır.
  4. Vatandaşlık başvurusu yapılırken yatırımcı ve eşi Türkiye’de bulunacaktır.

Adli sicil kaydı, apositle taraf olan ülkelerden alınmış ise, Apostil şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostil anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde adli sicil belgesinin ilgili ülke makamları tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir. (Dışişleri Bakanlığı ve Türk Konsolosluğu)

İlgili değişiklikler 2024 yılı itibariyle uygulanmaya başlamıştır.