tüketicinin korunması para cezası

Aynı Resmi Gazetede yer alan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2024 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Ceza hükümleri” başlıklı 77’nci maddesinde düzenlenen idari para cezaları 1/1/2024 tarihinden itibaren 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 58,46 (yüzde ellisekiz virgül kırkaltı) oranında artırılarak yeniden belirlendi.

1/1/2024 ile 31/12/2024 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: