Experience

İlyas Çeliktaş büromuzda Kıdemli Danışman olarak görev yapmaktadır.

Sayın İlyas, mesleğinde 20 yılı aşkın bir deneyime sahiptir. Hukuk eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Türkiye’de Yatırım Ortaklıklarının Düzenlenişi ve Vergilendirilmesi” konulu tezi ile tamamlamıştır. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını İktisabı” konulu tezi ile tamamlamıştır. Yaklaşık 20 yıldır Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku dersleri vermiştir. Havacılık hukuku alanında da makaleleri bulunmakta ve özellikle havayolu ile seyahat eden yolcuların hakları üzerinde çalışmaktadır.

Activities

Yurt içi ve yurt dışı yayınlarda yayınlanmış çok sayıda makalesi, kitap bölümü ve hukuki görüşü bulunmaktadır.

Today

Doktora derecesine sahip olan İlyas, İstanbul Barosu üyesidir. Halihazırda hem yerli hem de uluslararası şirketlere özellikle şirketler ve ticaret hukuku konularında hukuki danışmanlık vermektedir.