Uluslararası satım, farklı ülkelerde bulunan taraflar arasında mal veya hizmet alışverişini içeren küresel ticaretin önemli bir yönüdür.  Bu işlemler, işletmelerin ve bireylerin kendi sınırlarının ötesindeki pazarlara erişmesine olanak tanıyarak uluslararası ticaretin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Türkiye’de yaşayan ve uluslararası satış yapmak isteyen yabancı bireylerin bu tür işlemleri düzenleyen hukuki çerçeveyi anlaması, sorunsuz ve güvenli anlaşmalar sağlamaları için çok önemlidir.

Türkiye’de Yaşayan Yabancılar için Uluslararası Satış Avukatı

Ülkeler giderek daha fazla birbirine bağlanırken, uluslararası satışlar küresel ticaretin hayati bir yönü olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye’de yaşayan ve uluslararası ticaret yapmak isteyen yabancılar için uluslararası satışların yasal karmaşıklıklarını anlamak ve bu karmaşıklıkların çözümlemek mühimdir. İşte bu noktada deneyimli bir Uluslararası Satım Avukatı, sorunsuz ve hukuka uygun ticari iş ilişkilerinin sağlanmasında çok önemli bir rol oynayabilir.

Uluslararası Satım Avukatı, uluslararası ticaret, sözleşmeler ve genellikle Uluslararası Satım Hukuku olarak bilinen Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) konularında uzmanlığa sahip bir hukukçudur. Bu avukatlar, her millete mensup Türkiye’deki yaşayan bireylere ve işletmelere uluslararası satım faaliyetlerini yürütme, haklarını koruma ve potansiyel riskleri azaltma konusunda yardımcı olma konusunda uzmanlaşmıştır.

international sales law - uluslararası satış hukuku

Milletlerarası Satım Nedir?

Milletlerarası Satım, farklı ülkelerde bulunan taraflar arasında mal veya hizmet alışverişini ifade eder. Bu tür bir ticari ilişki, işletmelerin ve bireylerin küresel pazarlara erişimini sağlayarak ekonomik büyümeyi ve iş birliğini teşvik etmektedir.  Türkiye’de yaşayan yabancılar için uluslararası satış yapmak, erişim alanlarını genişletme ve Türkiye’deki uluslararası satış da dahil olmak üzere dünya çapında karşılıklı fayda sağlayan ortaklıklar kurma fırsatları sunar.

Milletlerarası Mal Satım Hukuku Neleri Kapsar?

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) tarafından yönetilen Uluslararası Satım Hukuku, uluslararası satım işlemleri için kapsamlı bir yasal çerçeve sağlar.  Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülke tarafından tanınmakta ve bu sayede küresel ticaretin önemli bir bölümünde uygulanabilmektedir.

Milletlerarası Satım Hukuku’nun kapsadığı temel hususlar şunlardır:

 • Sözleşmenin Kurulması: CISG, icap ve kabule ilişkin kuralları tanımlayarak müzakere aşamasında taraflar arasındaki iletişimin nasıl gerçekleşeceğini belirler. Sağlıklı ve doğru sözleşme kurulmasının sağlanması, bağlayıcı ve uygulanabilir bir anlaşma oluşturmak için kritik öneme sahiptir.
 • Haklar ve Yükümlülükler: Sözleşme, malların teslimi, ödeme koşulları ve risk transferi gibi hususlar da dahil olmak üzere hem alıcının hem de satıcının hak ve yükümlülüklerini ana hatlarıyla belirtir. Bu yükümlülüklerin anlaşılması, anlaşmazlıkları önlemek ve sorunsuz bir süreç sağlamak için çok önemlidir.
 • Ürün Kalitesi ve Garantiler: Milletlerarası Satım Hukuku, satılan malların kalitesi ve uygunluğunun yanı sıra satıcı tarafından sağlanan her türlü garanti veya teminatı da ele alır. Bu, alıcıları standartların altında veya kusurlu ürünler almaktan korur.
 • Sözleşmenin İhlali Durumunda Çözüm Yolları: Taraflardan birinin aksi bir şekilde sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda, CISG mevcut yasal çözüm yolları için ana esasları sunmaktadır. Bu çözüm yollarının bilinmesi, tarafların anlaşmazlık durumunda uygun tazminat ve çözüm aramalarına yardımcı olur.
 • Zamanaşımı Süreleri: Sözleşme, tarafların sözleşmenin ihlali iddialarını ileri sürmeleri gereken zaman sınırlarını belirler. Bu zaman aşımı sürelerine uymak, yasal hakların korunması ve gerektiğinde zamanında harekete geçilmesi için çok önemlidir.
 • Sözleşmeden Kaçınma ve Sözleşmenin Feshi: Milletlerarası Satım Hukuku, bir sözleşmeden kaçınılabileceği veya sözleşmenin feshedilebileceği koşulları açıklığa kavuşturur. Sözleşmenin feshini gerektirebilecek öngörülemeyen durumlar ortaya çıktığında bu hükümlerin anlaşılması çok önemlidir.
 • Tazminat ve Faiz: Sözleşme, bir ihlal durumunda, tazminat ve faizin hesaplanmasına ve hükmedilmesini sağlar. Bu, zarar gören taraf için adil bir tazminat sağlar.
 • Muafiyetler ve Mazeretler: CISG, bir tarafı ifa etmeme sorumluluğundan muaf tutabilecek mücbir sebepler gibi istisnai durumları ana hatlarıyla belirtir. Milletlerarası satımlarda beklenmedik zorluklarla karşılaşıldığında bu muafiyetlerin farkında olmak çok önemlidir.
 • Sözleşmenin Yorumlanması: Anlaşmazlık durumunda, Milletlerarası Satım Hukuku, sözleşmenin hüküm ve koşullarının yorumlanması konusunda yardımcı olarak anlaşmazlıkların çözümünde adil ve tutarlı bir yaklaşım sağlar.

Türkiye’de Milletlerarası Satım için İngilizce Bilen Avukatlar

Türkiye’de yaşayan ve Türkiye’de uluslararası satım ile ilgilenen yabancılar için, uluslararası ticaret ve sözleşmeler konusunda uzmanlığa sahip İngilizce bilen avukatlara erişim çok değerlidir. Bu profesyoneller dil ve kültür bariyerleri arasında köprü kurarak aşağıdaki avantajları sunarlar:

 • Açık İletişim: İngilizce bilen avukatlar, yabancı müvekkillerle etkili bir şekilde iletişim kurabilir ve yasal işlemlerin ve gereksinimlerin sorunsuz bir şekilde anlaşılmasını sağlar.
 • Uzman Rehberliği: Milletlerarası satım hukuku konusunda uzman avukatlar, müvekkillerin çıkarlarını koruyarak yasal konular, sözleşmeler ve uyum konusunda uzman rehberliği sağlar.
 • Sözleşme Desteği: Bu avukatlar, sözleşmelerin hazırlanmasına ve gözden geçirilmesine yardımcı olur, olası anlaşmazlıkları en aza indirir ve kapsamlı ve uygulanabilir anlaşmalar sağlar.
 • Uyuşmazlık Çözümü: Anlaşmazlık veya ihlal durumunda, İngilizce konuşan avukatlar müvekkillerini müzakerelerde veya yasal işlemlerde temsil edebilir ve dostane çözümler arayabilir.
 • Piyasa Bilgisi: Türkiye’nin hukuk sistemine ve iş uygulamalarına aşina olan avukatlar, yerel düzenlemelere ilişkin görüşlerini sunarak milletlerarası satım işlemlerinin daha sorunsuz gerçekleşmesini sağlar.

Sonuç olarak, uluslararası satımlar Türkiye’de yaşayan yabancılar için kazançlı fırsatlar sunmaktadır. Bununla birlikte, yasal ortamda aksiyon almak için Milletlerarası Satım Hukuku veya CISG hakkında derinlemesine bir bilgi gerektirir. Özellikle akıcı bir şekilde İngilizce iletişim kurabilen deneyimli bir Milletlerarası Satım Avukatının hizmetlerinden yararlanmak, başarılı ve yasal olarak uyumlu uluslararası işlemler için bariz bir avantaj sağlamaktadır.