02/11/2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile konutların 100 günden az süreli turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Yayımlanan kanunda, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslara, izin belgesi düzenlenmesine ve idari yaptırımlara değinilmiştir. 

28/12/2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile konutların 100 günden az süreli kiralanması için yapılması gerekenler açıklanmıştır. Yönetmelikte, konutların tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanması, izin belgesi başvuru işlemleri, konutların özelliklerine ilişkin hükümler yer almaktadır. İlgili kanuna göre konut izin belgesi almak için ilk başvuru e-Devlet üzerinden 1 Şubat 2024’e kadar yapılacaktır. 

KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI İÇİN İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Konutları için izin belgesi almak isteyen kişiler e-Devlet üzerinden (https://vatandas.ktb.gov.tr/edevlet/login/konutbelge) başvuru yapacaklardır. İlgili başvuru noterde vekaletname düzenlenmesi halinde vekaleten de yapılabilecektir. Aynı binada bulunan ve aynı kişi adına izin belgesi talep edilen konutlar için tek başvuru yapılacaktır. 

e-Devlet üzerinden siteye giriş yapıldıktan sonra konut sahibinin gerçek kişi veya tüzel kişi olmasına göre başvuru evrakları değişiklik gösterecektir. 

air bnb izin belgesi

air bnb izin belgesi nasıl alınır

Başvuru sahibinin gerçek veya tüzel kişi olmasına göre seçim yapıldıktan sonra başvuru sahibinin bilgileri doldurulur. Bu aşamada vekalet varsa vekaletname ile işlem yapılması mümkündür. Başvuru sahibinin mutlaka bir UETS adresi alması gerekmektedir. UETS adresi olmayan başvuru sahiplerinin başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru sahibinin bilgileri girildikten sonra gereken evrakların yüklenmesi için başvuru “taslaklar” klasörüne eklenir.

 

Burada konut bilgileri ile başvuru sahibinin kişisel bilgileri doldurulacaktır. 

KİRAYA VERENİN GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE GEREKENLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancı uyruklu ise pasaport fotokopisi ile yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası,

2. Kimlik belgesi veya pasaportta imza örneğinin bulunmaması durumunda imza beyannamesi

KİRAYA VERENİN TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE GEREKENLER:

1. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için vergi kimlik numarası ile ticaret sicil numarası veya MERSİS numarası,

2. Ticaret siciline kayıtlı olmayan tüzel kişiler için vergi kimlik numarası,

3. Temsile yetkili kişilere ilişkin imza sirküleri

Konut üzerindeki mülkiyet haklarını ve diğer ayni hakları gösteren güncel tapu örneği/kaydı ile tapu kaydında konut amaçlı kat irtifakı ya da kat mülkiyeti bulunmayan bağımsız bölümler için konut olarak düzenlenmiş yapı kayıt belgesi de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Konutun bir apartmanda bulunması halinde konutta turizm amaçlı kiralama faaliyeti yürütülmesinin uygun görüldüğüne ilişkin bağımsız bölümün bulunduğu binada yer alan konut nitelikli tüm bağımsız bölümlerin kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın noter onaylı örneği gerekecektir.

İZİN BELGESİ BAŞVURUSUNUN ONAYLANMASINDAN SONRA NE YAPILIR?

e-Devlet üzerinden yapılan başvurular 30 gün içinde değerlendirilir. Başvurunun onaylanmasının ardından başvuru sahibi adına bir izin belgesi düzenlenir. İzin belgesinde, belge sahibinin adı veya ticaret unvanı, konutun adresi, izin belgesi tarihiyle konutun bulunduğu ilin plaka koduyla başlayan belge numarası ve konutta konaklayabilecek azami kişi sayısı bilgileri yer alacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen plaket kiralanacak konutun girişine asılacaktır. İzin belgesinin düzenlenme tarihinden 30 gün içerisinde konut içeresinde denetim yapılır. Denetimde, konutun sağlaması gerektiği özellikler kontrol edilerek eksiklik bulunması halinde başvuru sahibine eksikliğin giderilmesi için 15 gün süre verilir. 

KONUTTA ARANAN ÖZELLİKLER NELERDİR?

İzin belgesi alabilmek için konutların birtakım nitelikleri taşıması gerekmektedir. Bu nitelikler arasında konut içerisinde

  • En az bir yatak, tuvalet-banyo, mutfak
  • Sıcak ve soğuk su,
  • Yatak odalarında nitelikli yatak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan,
  • Banyoda kişi başı yüz ve banyo havlusu,
  • Tüm bölümlerde yangına karşı duman dedektörü (sabit ayrımı olan banyo-tuvalet ve kimyevi yangın söndürücüleri hariç)
  • Kapı arkalarında kaçış merdiveninin yerini gösteren kroki olması zorunlu tutulacaktır.

Her yatak odası iki kişilik olarak hesaplanarak yatak odası sayısı haricinde en fazla iki kişilik bir kapasite eklenecektir. Oda sayısının daha fazla olması halinde dahi aynı konutta 3 yaşından küçük çocuklar hariç en fazla 12 kişi olacaktır.

İzin belgesi sahibi her misafir giriş ve çıkışında temizlik yapmak ve yaptırmak zorundadır.  İzin belgesi başvuruları 1 Şubat 2024 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapılması gerekmektedir. İzin belgesi almadan konutun kiraya verilmesi halinde kiraya veren hakkında idari para cezası uygulanacaktır.