günlük ev kiralama

Konutların 100 günden az süreli turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin kanun değişikliği 02/11/2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmış olup 01/01/2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Yayımlanan kanunda, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslara, izin belgesi düzenlenmesine ve idari yaptırımlara değinilmiştir. 

Evinizi günlük kiralamak için izin belgesi gerekli mi?

Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için kiracı ve ev sahibi arasında sözleşme yapılmadan önce ev sahibinin 01/01/2024 tarihinden itibaren izin belgesi alması zorunlu hale gelecektir. Halihazırda konutunu kiralayan kişilerin izin belgesi almak için bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 01/01/2024 tarihinden itibaren 1 ay içinde bakanlığa başvuru yapılması gerekmektedir. İzin belgesi düzenlenmesi işlemleri, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde sonuçlandırılacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak olan izin belgesi, plaket halinde kiralanan konutun girişine asılmalıdır. 

İzin belgesi almanın şartları nelerdir?

Öncelikle izin belgesi almak için Bakanlığa bir ücret yatırılacak daha sonra izin belgesi temin edilecektir. İzin belgesi başvurusunda yatırılacak ücret henüz belli olmayıp Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilerleyen zamanlarda duyurulacaktır. Başvuru ücretinin yanı sıra başvuru esnasında konutun bulunduğu bina eğer apartmansa binanın tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan muvafakatin Bakanlığa ibraz edilmesi gerekmektedir.

Kiralanan ev üçüncü kişiye kiralanabilir mi?

Kanun’a göre izin belgesi olan konutu kiralayan kişi kendi ad ve hesabına söz konusu konutu başka bir kişiye kiralayamayacaktır. Ancak kiracının tüzel kişi olması şartıyla tüzel kişiler kiraladıkları konutu kendi personeline kullandırabilecektir.

İzin belgesi almanın bir sınırı var mı?

Üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda birden fazla konutu olan ev sahiplerinin binaların %25’i için aynı kiraya veren adına izin belgesi düzenlenebilecektir. (Örneğin 8 tane daire olan bir binada 5 daire de aynı kişiye ait olsa bile yalnızca 2 daire için izin belgesi düzenlenebilecektir.) aynı binada tek kişiye ait bağımsız bölüm sayısının 5’i geçmesi durumunda kişinin,

a) İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı

b) Tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararının bakanlığa ibrazı zorunludur. 

İzin belgesi olmadan kiralama yapılması durumunda ceza var mı?

 Kanunda belirtilen hükümlere uyulmadığı takdirde çeşitli idari yaptırımlar belirlenmiştir. Bu kanun değişikliği neticesinde izin belgesi olmadan Airbnb veya diğer kiralık ev platformlarından kiralanacak evlerin 100 günden az süreyle kiralandığının tespit edilmesi halinde kiraya verene 100.000 TL para cezası kesilecek ve izin belgesi alması için kendisine 15 gün süre tanınacaktır. 15 günlük sürede izin belgesi almayıp izin belgesi olmadan evini kiralayan kişiye 500.000 TL para cezası kesilecektir. Aynı durumun devamı hâlinde ceza tutarı, 1 milyon TL’ye yükselecek.

Ayrıca kiralan konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla kullanıcıya yanıltıcı şekilde tanıtılması veya taahhüt edilen koşulların sağlanmaması veya konutun sözleşmede belirtilen süreden daha kısa süreyle kullanıcıya tahsis edilmesi hallerinde kiraya verene 100.000 TL para cezası kesilecektir.  Alınan izin belgesi plaketinin konut girişine asılmaması halinde ev sahibine 100.000 TL para cezası kesilecektir.

Resmî Gazete’de yayımlanan bu kararın 100 günden kısa süreli kiralama yapılan evler için geçerli olacaktır. 100 günden uzun süreli kiralama yapılan evler bu düzenlemenin dışında kalacaktır. Ancak her seferinde 100 günden daha uzun süreli kiralama yapan ev sahipleri de takip edilecektir. Aynı konut bir yıl içerisinde 4 kez, 100 günden uzun süreli kiraya verilirse ev sahibine 1 milyon TL ceza kesilecektir.