image

Şirketlerin kuruluş süreçlerinde hukuki hizmet ve danışmanlık, şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması, ticari sözleşmelerin düzenlenmesi, incelenmesi, birleşme ve devralma işlemlerinde danışmanlık, şirketlerin günlük her türlü işlemlerinde hukuki destek verilmesi

image

Tasarım, marka, patent, faydalı model, coğrafı işaretlerin Türk Marka ve Patent Kurumu’na başvurusunun yapılması, başvuru aşamalarının takibi, marka hakkına tecavüz davalarının tabiki ve hukuki destek

image

Hatali tibbi uygulamadan kaynaklı sorumluluğun tazmini, arabuluculuk görüşmeleri, tazminat davası takibi, malpraktis davaları konusundan uzman görüşü verilmesi, danışmanlık hizmetleri

image

Nişanlanma, evlenme, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, boşanmanın hüküm ve sonuçları, mal rejimleri, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yardım nafakası konularında yasal danışmanlık hizmeti ve dava takibi

image

Yerli ve yabancı şirketlere, Türk hukuku ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) kapsamında danışmanlık verilmesi, sözleşmelerinin hazırlanması ve düzenlenmesi, sözleşemlerden doğan uyuşmazlıkların giderilmesinde hukuki destek ve dava takibi.

image

Tüketici Hukuku Tüketici hakem heyetine başvuru, tüketici hakem heyeti kararlarina itiraz, tüketici işlemlerinden doğan tazminat davalari, ayipli mallardan dolayi açilacak davalar, ayipli hizmet sebebiyle açilan davalar,ayipli mal ve hizmet sebebiyle açilan tazminat davalarinin takibi ve hukuki destek.

image

Uluslararası sözleşmelerin incelenmesi, sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümünde hukuki destek, arabuluculuk görüşmelerinin tamamlanması uluslararası sözleşmelerin hazırlanması.

image

Yabancıların Türkiye’de ikamet izinlerinin takibi ve tamamlanması, çalışma izinlerinin takibi, genel ve istisnai yolla türk vatandaşlık başvurularının takibi ve tamamlanması, sınır dışı kararlarına itiraz