temerrüt faizi

02/01/2024 tarih 32417 sayılı Resmî Gazete’de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları için Talep Edebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında tebliğ yayımlanmıştır.

Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. Maddesinin 7.fıkrası gereğince ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelere uygulanacak temerrüt faizi %48 olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 1.310 TL olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu faiz oranı 01/01/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.